Vad är fria radikaler?

Det talas mycket om fria radikaler och antioxidanter men mindre känt är kanske hur farliga dessa små partiklar egentligen är. En fri radikal, enkelt uttryckt, är en atom (byggstenar av allt materia) som har blivit av med en av sina elektroner (atomer består av en positivt laddad kärna och negativt laddade elektroner). Eftersom atomer vill ha ett jämnt antal elektroner så söker den fria radikalen efter en kompletterande elektron från någon närliggande partikel. Den fria radikalen stöter in i en annan partikel och tar en elektron från den. Nu har den fria radikalen fått ett jämt antal elektroner – den är inte längre en fri radikal utan en komplett och neutral partikel (eller atom). Men då saknas det en elektron från den andra partikeln, som i sin tur har blivit en ny fri radikal. Det har skapats en kedjereaktion med fria radikaler som är på jakt efter elektroner.

När en atom, som tillsammans med en myriad andra atomer bildar olika föreningar (molekyler), blir av med någon av sina elektroner kan den bli skadad. Hur stor skadan är beror på vilken sorts molekyl som blivit av med sin(a) elektroner. Skulle DNA-kedjan bli träffad av en fri radikal som tar en av dess elektroner kan detta med lite otur leda till förändringar i DNA-kedjan och medföra cancer, mutationer och olika sjukdomar.

En fri radikal kan uppkomma från mat som blivit behandlad på olika sätt, miljögifter, läkemedel och strålning för att nämna några. Det bildas även fria radikaler vid förbränningen inne i våra celler.

Men detta är inte allt. Bly, kvicksilver, kadmium och arsenik är några av de tungmetaller (toxiska) som kroppen tar skada av, även i mycket små mängder. När toxiska metaller kommer in i kroppen kan de inte brytas ner och fastnar därför i olika vävnader på obestämd tid.

Sen händer det; en fri radikal träffar metallen och problemen har plötsligt blivit mycket värre – det har bildats tusentals eller t.o.m. miljontals med nya fria radikaler som var och en sätter igång en kedjereaktion. Detta är en tanke som skulle kunna hålla en uppe på nätterna! Men eftersom vi bevisligen lever idag och många av oss faktiskt också är friska, så måste det finnas något som sätter stopp för de fria radikalernas härjningar.

Detta ”något” är antioxidanterna. När en fri radikal träffar en antioxidant så bildas det inte en ny fri radikal. Kedjereaktionen har avstannat men antioxidanten (t.ex. vitamin C) har samtidigt blivit använd. Därför är det viktigt med ett dagligt intag av olika antioxidanter. Antioxidanter är livsnödvändiga och därför har kroppen förmågan att själv producera dessa ”antioxidationsmedel” för att minimera skadorna från de fria radikalerna.

Men hur kommer man åt den stora källan av fria radikaler i kroppen – de toxiska metallerna? Vissa ämnen har förmågan att binda sig till dessa metaller för att sedan transportera dem ut ur kroppen. Kroppen har själv förmågan att producera vissa av dessa ämnen. Det finns även produkter som är konstruerade för att rensa kroppen från toxiska metaller. En metod är Oral Chelation (eng.) – Chelation betyder att rensa kroppen från metaller. Oral refererar till att produkten tas genom munnen.

Läs mer om Oral Chelation...

Relaterade länkar: