Eftersom MSM är ett kosttillskott och inte ett läkemedel får inga påståenden göras om dess verkningar på kroppen. Vi förmedlar endast det som redan finns skrivet om MSM runt i världen.

Vanliga frågor och svar om MSM

Vad?

MSM står för metyl-sulfonyl-metan som är en hälsokostprodukt och förser kroppen med biologiskt aktivt svavel. Kroppen behöver svavel för uppbyggnaden av bl.a. proteiner, enzymer och ämnen som skyddar cellerna från toxiner och oxidation. Svavel behövs också till att upprätthålla normala kroppsliga funktioner.

Hur?

MSM har en mängd olika funktioner i kroppen. Bland annat gör den de individuella cellerna mer permeabla vilket medför att cellen lättare kan bli av med toxiner samt ta in näringsämnen. MSM hjälper också till vid bildandet av "svavelbärande aminosyror".
MSM Original pulver tas genom munnen eller appliceras på huden. Doseringen är väldigt individuell men ett bra riktvärde är ca 5 gram 1-2 gånger per dag. För utvärtes bruk blandas MSM pulvret i vatten som sedan appliceras på önskat område på kroppen..

Tid?

När du börjar äta MSM absorberas det av kroppen och leder till olika biokemiska processer. Hur snabbt du märker några effekter eller resultat varierar från person till person. Vissa upplever t.ex. att de har mer energi bara efter några dagar, för andra tar det flera veckor. Kom ihåg att MSM är ett kosttillskott och om du slutar använda det kommer effekterna att sakta avta.

Kvalité?

MSM är en molekyl och har den kemiska formeln: C2H6O2S. MSM kan inte direkt extraheras från t.ex. träd eller växter, och måste därför genomgå en speciell tillverkningsprocess. De flesta tillverkare/leverantörer påstår att deras MSM har en renlighet på ca 99.?%. Vad resterande andel består av får man inte alltid veta.
MSM Original består av 99.5 % rent MSM pulver och resterande andel är vatten - innehåller alltså inga oönskade restprodukter. För att hålla renligheten på samma nivå ända fram till konsumenten genomgår MSM Original pulver regelbundet olika tester och stickprov.

Var?

I sitt naturliga tillstånd finns MSM i atmosfären, växter och djur. Det finns också i nästan all färsk obehandlad mat, men när maten upphettas förångas MSM:et tillsammans med vattnet. Beroende på kostens sammansättning får vi i oss en varierande mängd MSM dagligen men i väldigt små mängder.

Varför?

Varför ska jag använda MSM? En sund hälsa börjar inifrån - inne i våra celler. Unga och friska celler är elastiska och flexibla. När kroppen åldras lagras toxiner inne i cellen vilket gör de mindre elastiska och även cellens övriga funktioner försämras. För att sakta ner och motverka denna naturliga process finns flera alternativ. Regelbunden fysisk träning och en vitaminrik och varierad hälsosam kost är två nyckelfaktorer för att dina celler ska må bra. Sen finns MSM som ger dig ett försprång - se vad den kan göra för dig!

Smak?

MSM Original pulver har en något besk/"bitter" smak. Smaken varierar mycket beroende på användarens pH-balans - Ju lägre pH, desto mer smakar MSM Original. Efter en tids (2 - 8 veckor) användning brukar den beska smaken inte märkas lika tydligt eftersom kroppens pH-balans är mer neutral.

När?

Till skillnad från mediciner eller vitaminer, som har mer eller mindre specifika verkningsområden i kroppen, har MSM en generell funktion. MSM kan med andra ord användas av alla personer oavsett kön eller ålder. MSM kan tas i samband med andra vitaminer, kosttillskott och mediciner. Om du är osäker, kontakta din läkare.

Riskfaktor?

MSM är inte toxiskt, vilket innebär att det inte ger några lång- eller korttidsbiverkningar ens vid högre doseringar. Vid högre doser kan MSM dock ge en större tarmaktivitet. LD (Lethal Dose - i dödlig dos), som är måttet på när ett ämne blir dödligt, är för MSM över 20 gram per kilo kroppsvikt. Det kan jämföras med vatten, som ligger på ungefär samma nivå, eller salt, vars LD är ungefär 3 gram per kilo kroppsvikt. MSM räknas som bland de minst toxiska substanserna inom biologi och medicin.

Måltid?

Kan MSM intas på tom mage? MSM ökar intaget av andra substanser in i kroppen och rekommenderas bl.a. därför att intas tillsammans med måltider, vitaminer och även andra kosttillskott. Men MSM går även utmärkt att inta på tom mage - stora doser kan dock leda till en ökad tarmaktivitet.