MSM Original

Vi har specialiserat oss på en hälsoprodukt som heter MSM eller MetylSulfonyl-Metan. Det finns få ämnen som har så positiva egenskaper som MSM och som dessutom kan användas både invärtes och utvärtes.

Vi importerar vårt MSM direkt från en av världens bästa källor där kvaliteten kontrolleras mycket noggrant. Renligheten har testats ända ner till tredje decimalen, d.v.s. 99,452 % rent MSM där resterande andel består av vatten. Dessutom är det godkänt av FDA och ett av världens största oberoende laboratoriebolag - SGS Group!

Vi erbjuder även andra produkter som har mycket goda egenskaper för din hälsa.

År 2000 var MSM fortfarande var okänt i Sverige . Idag har kunskapen om MSM och dess positiva egenskaper ökat men vi hoppas att vi kan bidra till att ytterliggare sprida information så att fler människor prövar dessa produkter.